Migrationsverket

Beslutsfattare till mottagningsenheten i Västerås


Vi söker beslutsfattare till Migrationsverkets mottagningsenhet i Västerås.

Mottagningsenheten träffar asylsökande som bor i Västmanland under tiden de väntar på beslut och fram till dess att de efter beslut ska bosätta sig i eller lämna landet. Vi vägleder, tillhandahåller boende och annat bistånd under väntetiden. Vi underrättar om beslut och arbetar med återvändande, dvs. att verkställa beslut om avvisning/utvisning. Vi samverkar med andra som möter asylsökande. Mottagningsverksamhet är variationsrik och innebär många möten med asylsökande. 

Vad du kan förvänta dig

Som medarbetare på Migrationsverket kan du förvänta dig ett givande arbete i en dynamisk miljö som präglas av ett fokus på ständiga förbättringar, samarbete och respekt för människan. 

Arbetsuppgifter

Som beslutsfattare handleder du i sakfrågan som en expert och hjälper handläggarna i ärendehanteringen. Du deltar aktivt i verksamhetens utveckling mot effektivare och rättssäkrare handläggning. Du svarar för att upprätthålla, inhämta och sprida kunskaper internt inom sakområdet samt ger stöd och handleder personal, på enheten och i teamet, i det dagliga arbetet som innebär många möten med asylsökande. Du ansvarar för att driva handläggningen framåt och fattar beslut i olika delar under hela processen. Du kommer att arbeta med praxisrelaterad- tolkning och tillämpning. Du lämnar remissvar och bereder rättsliga frågor för enhetens räkning uppåt i organisationen. 

Du kommer dagligen ställas inför en mängd humanjuridiska frågeställningar rörande asylsökandes vistelse i landet och förvaltningsrättsliga frågor kring biståndsadministration och diariehantering. Att ge information till sökande samt besvara frågor från allmänheten och andra myndigheter är vanligt förekommande. Ditt eget beslutsfattande kommer främst bestå i att på föredragning från handläggare besluta om tvångsmedel mm. inom återvändandearbetet. 

Vad vi förväntar oss

Vi förväntar oss att du är en god representant för Migrationsverket och har ett respektfullt bemötande såväl internt som externt. Du deltar aktivt i vårt förbättringsarbete och visar engagemang för vårt uppdrag och dina arbetsuppgifter. Du står även för Migrationsverkets värdeord: tydlighet, empati och mod. Då detta är ett vikariat, förväntas du snabbt komma in i rollen som beslutsfattare.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen med juridisk inriktning. Alternativt har du akademisk examen med samhällsvetenskaplig eller beteendevetenskaplig inriktning i kombination med några års erfarenhet av att handlägga kvalificerade förvaltningsrättsliga ärenden. 

Du har goda förvaltningsrättsliga kunskaper. 

Du har mycket god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. 

Det är meriterande med erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet liksom handläggning av utlänningsärenden. 

Vi ser gärna att du har god kännedom om eller har arbetat med annan humanjuridik än utlänningsrätt, ex. familjerätt och socialrätt.  

Det är även meriterande att ha arbetat med rättsutredning i någon form. 

Vi ser gärna att du har erfarenhet av förmedla kunskap inom rättslig tillämpning och att du har erfarenhet av coachande förhållningssätt. 

Utöver detta har du goda kunskaper i Officepaketet.

Personliga kompetenser

Som person är du noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard. Du har även förmåga att väga samman olika typer av hänsynstaganden samt visa omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du är pedagogisk och har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du är tydlig och säkerställer att budskap når fram samt att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du är även samarbetsorienterad och relaterar dig till människor på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du mycket god språklig analytisk förmåga.

Upplysningar

Anställningsform: Visstid som längst till 31 mars 2018 Vi tillämpar individuell lönesättning Placering: Västerås Tillträde för befattningen: 1 oktober eller tidigare enligt överenskommelse

Vill du veta mer I denna rekrytering bistår Randstad oss, vid frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att mejla till rekryteringskonsult tomas.ostman@randstad.se.

Vill du veta mer om befattningen och arbetsuppgifterna kontaktar du Enhetschef, Per Karlsson på per.karlsson@migrationsverket.se.

Ansökan Välkommen med din ansökan och meritförteckning senast den söndagen den 13 augusti. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.

OBS! När du registrerar din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor. Fyll i frågorna så utförligt du kan eftersom ansökningar med uteblivna eller ofullständiga svar inte beaktas i lika stor utsträckning som ansökningar med utförliga svar. Som en del i rekryteringsprocessen kan vi komma att använda arbetspsykologiska tester och/eller arbetsprover. 

Migrationsverket finns för människor som söker skydd i Sverige och för dem som vill arbeta, studera eller bo här. Detta gör vi inom asylrättens och den reglerade invandringens gränser. Vi tar emot ansökningar, prövar dem och fattar beslut om vilka som har rätt att komma hit eller stanna här, och vilka som måste lämna landet. I vårt arbete vägleds vi av våra värdeord mod, empati och tydlighet.

Kontaktpersoner

Länk till den här sidanhttps://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb.html?rmpage=job&rmjob=3434&rmlang=SE

 

Ansök nu
 


YAHOO!-WEBBPLATSER SÖKANNONSERA MED YAHOO!