Peab

Platschef


Peab Bostadsproduktion AB, Region Bygg Bostad Öst

Peab är Nordens Samhällsbyggare med 13.000 anställda och en omsättning överstigande 40 Mdr. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret är beläget i Förslöv på Bjärehalvön i Skåne. Aktien är börsnoterad vid NASDAQ OMX Stockholm.

Som platschef i Peab Bostadsproduktion, region Bostad Öst har du en central roll i projekten med ansvar för projektens ekonomi och genomförande.

Platschefens roll är att leda och styra produktionen, ansvara för att planering, produktionsförberedelser, genomförandet och produktionsavslut sker i enlighet med Peabs verksamhetsledningssystem och med iakttagande av gällande lagar och Peabs riktlinjer, beslut och polices. Som platschef har du personal- och arbetsmiljöansvar. Du är direkt underställd arbetschefen samt har ett nära samarbete med den biträdande arbetschefen.

I en roll som platschef bör du ha god teknisk utbildning samt några års erfarenhet som platschef eller motsvarande arbetsledande uppgifter gärna inom bostadsproduktion. Kalkyleringserfarenhet är en merit.

I Peab blir du delaktig i det spännande arbetet att bygga framtidens hållbara samhälle. Vi engagerar oss i sociala frågor och i frågor som rör miljön för de människor som nu och i framtiden påverkas av det vi bygger och anlägger. Det är viktigt för oss att du delar våra kärnvärden jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga eftersom de är grundläggande för det vi gör. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling.

Vill du bygga ett hållbart samhälle med oss?

Välkommen med din ansökan!

 

 

Kontaktpersoner

Katarina Sköldengen, Rekryterare
0739-73 78 62

Lars Sjöstedt, Personalsamordnare
08-623 69 11

Laurence Howard, Personalchef
08-623 68 04 


YAHOO!-WEBBPLATSER SÖKANNONSERA MED YAHOO!