Energimarknadsinspektionen

Jurist


Vill du arbeta för att Sverige ska ha väl fungerande energimarknader? Då är Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetsplatsen för dig. Vi utvecklar spelreglerna på energimarknaderna och har tillsyn över att företagen följer reglerna. 

Avdelningen för tillstånd och prövning handlägger ansökningar från nätföretag om tillstånd att bygga och använda el- och naturgasledningar (koncession). Prövningen omfattar ledningens miljöpåverkan samt tekniska och ekonomiska aspekter enligt bestämmelser i ellagen och miljöbalken.

Arbetsbeskrivning

Vi söker tre jurister med arbetsuppgifter som består i att både enskilt och i grupp handlägga ansökningar om tillstånd att bygga och använda elektriska starkströmsledningar (nätkoncession) enligt ellagen. Komplicerade miljörättsliga frågor och avvägningar är vanligt förekommande. Du utformar förslag till beslut i tillståndsärenden och även förslag till yttranden till regeringen och domstolar i överklagade ärenden.

Kvalifikationer

Du ska ha juristexamen. Meriterande är erfarenhet av handläggning av tillståndsärenden eller motsvarande vid myndighet eller domstol. Särskilt meriterande är dokumenterad erfarenhet av ärendehandläggning med miljörättslig inriktning.

Du ska ha en god analytisk förmåga och ett gott omdöme samt mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Andra egenskaper som vi efterfrågar är noggrannhet och förmåga att planera, organisera och prioritera olika arbetsuppgifter.

Vi är angelägna om att ta tillvara vår gemensamma kompetens på bästa sätt och därför ska du tycka om att arbeta tillsammans med andra. Vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna manliga sökande.

Om Ei

Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet med uppdrag att arbeta för väl fungerande energimarknader. Vi har tillsyn över och utvecklar regelverket på marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Vårt huvudkontor ligger i Eskilstuna.

Vi är en värdegrundsbaserad organisation som lägger stor vikt vid ett aktivt medarbetarskap. För att trivas hos oss behöver du stimuleras av att arbeta med ständiga förbättringar. Därför är också din personliga utveckling och kompetensutveckling viktig för oss. Vi erbjuder en god arbetsmiljö där vi arbetar för mångfald, jämlikhet och möjlighet till inflytande.

Energimarknaderna behöver spelregler – vi ser till att de följs.

Din ansökan

Din ansökan med CV och personligt brev ska ha kommit in senast den 26 februari 2017. Gör din ansökan genom att klicka på knappen Ansök. Vi kan tillmötesgå önskemål om provanställning.

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster: 
Energimarknadsinspektionen gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Kontaktpersoner

Anna Elvkull

Avdelningschef

016-16 25 63

Kristina Östman

Fackliga företrädare Saco-S

016-16 25 28

Erik Blomqvist

Facklig företrädare ST

016-16 27 77

 

 Ansök nu

 

 


YAHOO!-WEBBPLATSER SÖKANNONSERA MED YAHOO!