CHEF-TILL-RATTSENHET-SAMHALLSLIV-OCH-UTBILDNINGSVASENDE på DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN i hela landet

 

DO söker chef till DO-kansliet

u ansvarar vidare för att leda och utveckla kansliets verksamhet där du har personal- och budgetansvar...
18 december

 
 

DO söker lokal- och säkerhetssamordnare till administrativa enheten

Vill du främja lika rättigheter och möjligheter?
18 december

 
  • 1


YAHOO!-WEBBPLATSER SÖKANNONSERA MED YAHOO!