CHEF-TILL-KOMMUNIKATIONS-OCH-UTBILDNINGSENHETEN på DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN i hela landet

 

DO söker upphandlare till administrativa enheten

Arbetsuppgifterna består av att planera, genomföra och utvärdera både tjänste- och varuupphandlingar...
16 oktober

 
 

DO söker receptionist till administrativa enheten

Vill du främja lika rättigheter och möjligheter?
16 oktober

 
 

DO söker ekonomiansvarig

Vill du främja lika rättigheter och möjligheter?
10 oktober

 
  • 1


YAHOO!-WEBBPLATSER SÖKANNONSERA MED YAHOO!