CHEF-TILL-KOMMUNIKATIONS-OCH-UTBILDNINGSENHETEN på DISKRIMINERINGSOMBUDSMANNEN i hela landet

 

Erfaren chef till rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende

Som enhetschef för rättsenheten - samhällsliv och utbildningsväsende ansvarar du för att driva, samordna och utveckla enhetens verksamhe...
25 februari

 
  • 1


YAHOO!-WEBBPLATSER SÖKANNONSERA MED YAHOO!